Ce sunt bantele bitcoin

Bitdefender Case Studies

bitcoin atm bronx

SIF5 reacţionează la acuzaţia că o propunere de modificare a Actului Constitutiv al societăţii este nelegală A. Este vorba despre solicitarea primită de SIF Oltenia din partea grupului format din SIF1 şi SIF4 în care se cere completarea ordinii de zi a AGEA SIF5 din data de 14 iulie, cu o serie de elemente privind modificarea actului constitutiv al societăţii în vederea conformării cu Legea FIA care, comparativ cu propunerea iniţială înaintată de conducerea SIF5, nu include o modificare despre care SIF1 şi SIF4 susţin că este nelegală şi încalcă dreptul acţionarilor de a stabili direct şi consensual cadrul şi modul în care se formează voinţa socială.

Cele două SIF-uri au indicat către art. Responsabilitatea ce sunt bantele bitcoin modului de exercitare a votului în astfel de situaţii revine Consiliului de Administrare al societăţii".

bitcoin cu abur

În notificarea de ieri, SIF Oltenia arată că, includerea completării art. Modificarea propusă introduce o incertitudine inadmisibilă cu privire la cadrul şi regulile în care se formează voinţa socială, acestea devenind imprevizibile şi lăsate la aprecierea administratorilor, care au interese contrare societăţii, rezultate din raporturile de mandat.

Modificarea propusă ca art.

btc loophole motsepe

Consiliul de Administraţie are responsabilitatea stabilirii procedurii de vot în adunările generale ale acţionarilor, în limitele prevăzute de lege". Ne punem întrebarea, oare numai în cazul SIF Oltenia această prevedere este nelegală?

diferența dintre piața bitcoin și piața eterică

Solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SIF Oltenia din data de 22 iulie este acum supusă spre analiza Consiliului SIF5, urmând ca decizia adoptată să fie comunicată investitorilor şi acţionarilor societăţii, în termenele legale.

Utilarticole