Termeni și condiții

Înscrierea și participarea la acest eveniment presupune acceptarea termenilor și condițiilor următoare.

Conținutul și software-ul de pe acest site este proprietatea SC RESPECT BIGTIME GROUP SRL și este protejată de legile românești și internaționale de copyright. Orice încercare frauduloasă de copiere / modificare / download-are va fi pedepsită conform legilor în vigoare.

1. Condiții generale:
Înscrierea și participarea la acest eveniment este complet voluntară, prin înscriere, participanții acceptând termenii și condițiile prezente, sau, în caz contrar, refuză înscrierea la eveniment.
Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere ce apare pe oamenimicisimari.ro, participantul se înscrie la evenimentul ales din programa noastră și răspunde pentru corectitudinea datelor furnizate de el. Adresa de e-mail sau numărul de telefon indicat greșit atrage după sine neînregistrarea înscrierii, dat fiind faptul că nu vom putea contacta participantul.

2. Taxa de participare
Toți participanții trebuie să achite taxa de participare înainte de data evenimentului.
Returnarea taxei de participare se poate face numai dacă retragerea (anunțarea în scris a imposibilității de a participa la eveniment) este anunțată cel târziu cu 1 săptămână înainte de data de începere a evenimentului. În cazul în care cererea de rambursare se face în săptămâna evenimentului, rambursarea nu va mai fi posibilă, locul fiind rezervat în sală, dar se poate cere schimbarea numelui participantului, cu cel târziu 2 zile înainte de eveniment.
În cazul anulării evenimentului, SC RESPECT BIGTIME GROUP SRL va returna participanților înscriși în întregime contravaloarea taxei de participare. Mutarea evenimentului într-un loc din aceeași localitate nu constituie un motiv pentru rambursarea taxei.

3. Răspunderea părților
Organizatorul are obligația de a respecta legislația în vigoare. Organizatorul are obligația de a desfășura evenimentul așa cum a fost descris pe site-ul oamenimicisimari.ro.
Participanții poartă întreaga responsabilitate pentru modul în care înțeleg informațiile prezentate și cum decid să le aplice în contextele propriei vieți personale. Modul în care participanții folosesc informațiile prezentate în cadrul evenimentului nu cade în sarcina organizatorului. Participanții sunt de acord ca acesta din urmă să fie scutit de orice răspundere, în situația apariției unui prejudiciu ca urmare a utilizării informațiilor furnizate.

4. Confidențialitatea datelor
SC RESPECT BIGTIME GROUP SRL garantează utilizatorilor săi că nu va face publice adresele de e-mail sau datele personale către terți, cu excepția cazurilor în care Societatea are obligația de a dezvălui datele în temeiul legislației în vigoare. De asemenea, garantează că prelucrează datele cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul European 679/2016 (GDPR) și legislația națională în vigoare.

5. Protecția datelor cu caracter personal
Datele personale prelucrate sunt nume/denumire, prenume, CUI/CIF, nr. înregistrare la Registrul Comerțului ori în evidențele altor autorități, adresa, număr de telefon, data nașterii, adresa de email și pot fi sterse din arhivele noastre la cerere.
În contextul colectării și folosirii datelor dumneavoastră, am luat toate măsurile tehnice pentru ca dumneavoastră să ne oferiți acordul dumneavoastră privind folosirea datelor, în deplină cunoștință de cauză, la fiecare interacțiune pe care o aveți cu site-ul nostru.
În conformitate cu legea GDPR nr. 679/2016, vă informăm asupra tuturor acestor lucruri, asupra drepturillor dumneavoastră și vă cerem permisiunea pentru a vă păstra adresa de mail, în vederea comunicărilor viitoare.

6. Modificări ale regulamentului
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica aspecte legate de eveniment în orice moment, precum și dreptul de a modifica Termenii și Condițiile. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui regulament vor fi comunicate către public prin publicarea pe site-ul Organizatorului cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile.

Oameni mici și mari
netopia netopia netopia
Vrei să fii la curent cu evenimentele noastre? Înscrie-te la newsletter!

Oameni mici și mari - 2020 | Developed by Bluzz Version